تبلیغات
تولزخبرنامه ی ایمیلی سایت زیست شناسی نوجه ده - ● گزیده نکات درسی-گردش مواد در جانداران

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

● گزیده نکات درسی-گردش مواد در جانداران

تاریخ:چهارشنبه 23 اسفند 1391-06:55 ب.ظ

سلول ها در جانداران پرسلولی، به صورت فشرده قرار گرفته اند. در این صورت، مشکلی که برای سلول های دور از محیط بیرون پیش می آید. عدم دسترسی آن ها به مواد لازم و ناتوانی در دور کردن مواد زاید از خود است . به همین علت ، گیاهان و جانوران ناچار بوده اند این مشکل را به شکل خاصی حل کنند.

قلب

قلب مانند تلمبه ای خون را به گردش در می آورد. هر تلمبه یک ورودی ویک خروجی دارد. قلب در حقیقت دو تلمبه ی مجار هم است. یک تلمبه ی قلب، خون دارای کربن دی اکسید را از بدن شش ها و دیگری خون دارای اکسیژن را به همه ی سلول های بدن می رساند.

تفسیر کنید
قلب بطور منظم منقبض و ضبط می شود. این عمل را ضربان قلب می گویند. در هر ضربان خون به قلب وارد و از آن خارج می شود. این چرخه مراحل یک ضربان قلب را نشان می دهد.

مراحل ضربان قلب شامل انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها و استراحت است که بطور متوسط در هشت دهم ثانیه انجام می گیرد، با انقباض دهلیزها خون از راه دریچه های یک طرفه کننده بین دهلیز و بطن وارد بطن ها می شود چون این کار نیروی زیادی نمی خواهد و دیواره دهلیزها چندان … و قوی نیست و در عوض هنگام انقباض بطن خون باید به همه جای بدن برسد برای این کار باید با فشار وارد سرخرگ آئورت و ششی شود و در هنگام استراحت همه از دو سیاهرگ بزرگ بالایی و پائینی خون از اندام ها وارد قلب می شود.

مشاهده کنید
الف) دیواره ی کدام حفره ی قلب قطورتر است ؟ چرا؟
ب) سرخرگ ها و سیاهرگ های متصل به قلب، چه تفاوت ساختمانی دارند؟
ج) دریچه های بین دهلیز و بطن چگونه عمل می کنند؟

- دیواره بطن ها از دهلیزها قطورتر است. علت این است که باید فشار خون را به خارج از قلب انتقال دهند.
- دیواره سرخرگ ها قطورتر است و مانند شیلنگ آب لوله ای هستند اما دیواره سیاه رگها نازکتر و هنگام خالی بودن مثل تیوپ دوچرخه به هم می رسد.
موجب یک طرفه کردن حرکت خون از دهلیزها به بطن ها می شوند.

انتقال و تبادل مواد

رگ ها مسیر حرکت خون هستند. در دستگاه گردش خون سه نوع رگ وجود دارد که ویژه ی انتقال و تبادل مواد هستند
سرخرگ ها
خون را از قلب به اندام ها می برند و دیواره ی آن ها مکنت و ماهیچه ای است

سیاهرگ
خون را از اندام ها به قلب بر می گردانند و دیواره ی آنها نازک است

مویرگ
خون را در اندام ها توزیع می کنند و باعث تبادل مواد بین خون و سلول ها می شوند.

وقتی که سرخرگ وارد اندام می شود، مانند ریشه گیاه ،‌منشعب می شود و در آخر به رگهای بسیار باریکی تبدیل می شود که به دیواره ی آنها بسیار نازک است و فقط یک لایه سلول پهن شده دارد. به این گونه رگ ها،‌مویرگ گفته می شود. مویرگ ها کاملاً به سلول های بدن نزدیک می شوند. سپس به صورت سیاهرگ کوچک و بعد سیاهرگ بزرگ در آیند.

برای تبادل مواد بین خون و سلول ها، بخشی از مواد محلول در پلاسما از دیواره ی مویرگ و فاصله بین سلول های آن به بیرون نفوذ می کند. مثلاً غذا و اکسیژن از داخل مویرگ به کنار سلول ها میرسند و در عوض،‌مواد زاید و کربن دی اکسید از سلول به مویرگ می آیند

لنف

خونی که داخل سیاهرگ جاری است. معمولاً غلیظ تر از خونی است که در سرخرگ جریان دارد،‌زیرا مقداری از پلاسمای خود را در حین عبور از مویرگ ها از دست داده است. اکنون ببینیم پلاسما یا مایعی که از مویرگ خارج می شود چه می شود؟ این مایع را رگ های لنفی جمع آوری می کنند. رگ های لنفی قسمت های مختلف بدن ،‌در بالا و نزدیک قلب به یکی از بزرگ سیاهرگ های آن متصل می شوند و مواد خود را که لنف نام دارد، دوباره به داخل خون می ریزند.

وظایف لنف

لنف به مایعی گفته می شود در رگ های لنفی جریان دارد. این مایع کارهای مختلفی را در بدن انجام می دهد.

۱- جمع آوری مایع بین سلولی

مویرگ ها، پلاسما و مواد زاید نیاز سلول ها را به درون بافت ها ترشح می کنند تا مواد غذایی را به سلول ها رسانده و مواد زاید را بگیرند. مویرگ های لنفی بخشی از این مایع را جمع آوری می کنند تا به خون برگردانند.

۲جذب مولکول های چربی از دیواره ی روده : این مولکول ها که بزرگترند ،‌جذب رگ های لنفی داخل پرزهای روده شده و سپس وارد جریان خون می شوند
۳تولید ، ذخیره و جابجایی گروهی از گلبول سفید : این سلول ها که دفاع از بدن را به عهده دارند. خون و لنف مستقر بوده و با میکروب ها مبارزه می کنند.

آزمایش کنید
۱سرعت عبور خون در رگ های با قطر متفاوت چگونه است؟
۲آیا جریان خون در رگ ها یک طرف است یا دو طرفه ؟
۳ حرکت گلبول های قرمز از درون مویرگ ها چگونه است ؟

- هر چه قطر زیادتر باشد خون سریعتر حرکت می کند.
- همیشه یک طرفه است
- چون مویرگ ها بسیار نازک هستند حرکت بسیار کند و گلبولهای بصورت یک ردیفی حرکت می کنند.

گردش خون

گفته می شود که به جز ماهی ها بقیه ی مهره داران از جمله انسان، گردش خون مضاعف دارند (یعنی دارای دو نوع گردش خون اند) که آن ها را گردش بزرگ ( از قلب به اندام ها و برعکس) و گردش کوچک (از قلب به شش ها و برعکس) می نامند.
گردش کوچک خون (تصفیه ای) از بطن راست شروع شده و به دهلیز چپ خاتمه می یابد.
گردش بزرگ خون (عمومی) از بطن چپ شروع شده و در دهلیز راست تمام می شود.

فکر کنید
۱نقش گردش بزرگ و گردش کوچک خون را توضیح دهید؟
۲چرا به کبد بر خلاف بقیه اندام ها، دو رگ وارد شده است؟

- گردش بزرگ از بطن چپ شروع و پس ازعبور از اندامها به دهلیز راست ختم می شود. گردش کوچک از بطن راست شروع پس از عبور از ششها به دهلیز چپ ختم می شود. در گردش بزرگ خون روشن از قلب خارج و پس از عبور از اندام ها تیره شده و به قلب باز می گردد. اما در گردش کوچک برعکس این عمل خون تیره خارج شده و در ششها تصفیه کشته خون روشن وارد قلب می شود.
- به کبد یک سرخرگ برای تغذیه وارد می شود. یک سیاهرگ مواد غذایی را از روده باریک به کبد می آورد برای کنترل و بازرسی سیاهرگ باب نام دارد.

فشار خون

قلب وقتی منقبض می شود. خون را به داخل سرخرگ ها می فرستد و موجب می شود بر دیواره ی رگ ها فشار وارد آید. این فشار را فشار خون می نامند. فشار خون در سرخرگ ها زیاد و در سیاهرگ ها کم است فشار آوردن خون بر دیواره ی رگ ها، متناسب با کار قلب، باعث می شود که قطر سرخرگ ها بطور متناوب زیاد و کم شود. این زیاد و کم شدن دائمی قطر سرخرگ ها،‌مانند موجی در طول رگ به حرکت در می آید و ما آن را به صورت نبض در نقاط مختلف بدن حس می کنیم (علت مساوی بودن تعداد ضربان های قلب و نبض همین است)

فشار خون زیاد معمولاً مربوط به افرادی است که رگ های آنان تنگ شده و خون به آسانی نمی تواند از آن ها عبور کند.

اطلاعات جمع آوری کنید :
۱تحقیق کنید وجود فشار خون بالا و فشار خون پائین، چه ضرری دارد؟

وقتی فشار خون از حد معمول بیشتر باشد دیواره سرخرگ ها انعطاف پذیری زیادی را ندارند و دیواره آنها سخت شده است و در نتیجه قلب به سختی خون را وارد رگ ها می کند به قلب فشار می آید و گاهی رگ ها دچار شکستگی شده و خونریزی ایجاد می شود. اگر فشار خون کمتر از حد معمول باشد،‌خون به مغز نمی رسد و خطرناک است.


Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:09 ب.ظ

Many thanks! An abundance of facts!

cost of cialis cvs where to buy cialis in ontario look here cialis cheap canada cialis lilly tadalafi effetti del cialis cialis qualitat cialis side effects cialis 20 mg cost order generic cialis online only best offers cialis use
Cialis canada
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:13 ب.ظ

Many thanks. I like it!
cialis generico online cialis professional from usa cialis 20 mg cut in half click here take cialis cialis efficacit rezeptfrei cialis apotheke cialis dose 30mg cialis online napol price cialis best cialis sale online
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:35 ق.ظ

Truly loads of awesome information.
cialis uk next day how do cialis pills work cialis for sale cialis 30 day sample dose size of cialis cialis dose 30mg cialis prices in england only now cialis for sale in us walgreens price for cialis cialis taglich
cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:19 ب.ظ

Wonderful material, Thanks.
cialis flussig cialis online cialis sicuro in linea cialis 5mg billiger rx cialis para comprar cialis sans ordonnance generic cialis with dapoxetine prix de cialis how to purchase cialis on line generic cialis at walmart
buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:08 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of knowledge.

weblink price cialis chinese cialis 50 mg trusted tabled cialis softabs cialis 10 doctissimo cialis tablets for sale cialis 20 mg cialis generika cialis tablets australia tarif cialis france cialis tablets for sale
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of write ups!

il cialis quanto costa cialis diario compra prix cialis once a da cialis 20 mg cut in half generic cialis with dapoxetine wow look it cialis mexico cialis flussig cialis canada brand cialis generic when can i take another cialis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:48 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
prices for cialis 50mg cialis coupon cheap cialis comprar cialis 10 espa241a prices for cialis 50mg legalidad de comprar cialis free cialis il cialis quanto costa cialis para que sirve deutschland cialis online
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 06:40 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
cialis rezeptfrei sterreich cialis 10 doctissimo online cialis what is cialis cialis coupon we recommend cialis best buy interactions for cialis cialis canada on line we recommend cialis info cialis kaufen bankberweisung
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 06:19 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate this.
cialis qualitat opinioni cialis generico click here cialis daily uk we choice cialis uk cialis price thailand cialis e hiv cialis generique 5 mg cialis efficacit achat cialis en europe prezzo cialis a buon mercato
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 07:02 ب.ظ

Awesome data. Thanks a lot!
cialis vs viagra cialis online deutschland brand cialis nl cialis prezzo in linea basso callus online prescriptions cialis buy cialis online cheapest acheter cialis meilleur pri cialis tablets australia cialis kaufen wo
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 05:57 ق.ظ

Thanks, I enjoy this.
cialis price thailand cialis daily new zealand canadian discount cialis compare prices cialis uk get cheap cialis buy name brand cialis on line cialis 10 doctissimo cialis 5mg prix cialis generique viagra or cialis
buy cials online
جمعه 9 آذر 1397 06:39 ب.ظ

With thanks! A lot of data.

american pharmacy cialis buy original cialis acheter cialis meilleur pri cialis authentique suisse miglior cialis generico cialis arginine interactio bulk cialis prezzo cialis a buon mercato cialis pills in singapore cialis 05
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:53 ق.ظ

You made the point!
cialis 20 mg cost generic low dose cialis buying cialis in colombia interactions for cialis cialis 5 mg funziona 40 mg cialis what if i take buy cialis online nz look here cialis order on line cialis generic availability cialis side effects dangers
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:38 ب.ظ

You have made your point.
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis cost canadian drugs generic cialis generico cialis mexico import cialis cialis 30 day sample cialis for sale in europa cialis preise schweiz generic cialis pill online prix de cialis
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Many thanks. A good amount of forum posts!

cialis italia gratis cialis 30 day sample wow look it cialis mexico buy cialis uk no prescription cialis great britain cialis prices acquistare cialis internet wow look it cialis mexico wow look it cialis mexico canadian cialis
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:01 ب.ظ

Info nicely considered..
cialis cuantos mg hay generic cialis levitra brand cialis generic cialis venta a domicilio safe dosage for cialis cialis canadian drugs tadalafil tablets cialis generika in deutschland kaufen effetti del cialis cialis dosage recommendations
Online cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:21 ق.ظ

You actually said this fantastically!
cialis super acti cialis 200 dollar savings card best generic drugs cialis buying brand cialis online cialis 20 mg viagra or cialis cialis canada on line venta de cialis canada online cialis cialis dosage
buy cialis cheap
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:23 ق.ظ

You have made your stand pretty nicely.!
ou trouver cialis sur le net cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage amounts cheap cialis cialis daily new zealand cialis generico online cialis lilly tadalafi if a woman takes a mans cialis buy cheap cialis in uk generico cialis mexico
buy cials online
دوشنبه 9 مهر 1397 03:25 ق.ظ

You revealed that exceptionally well!
miglior cialis generico cialis prices in england we like it safe cheap cialis online prescriptions cialis brand cialis nl bulk cialis prices for cialis 50mg cialis online cialis online holland cialis for sale in europa
legitimate canadian mail order pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 05:58 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
canada medication prices most reliable canadian pharmacies canadian pharmaceuticals online canadian pharmacy uk delivery online pharmacies of canada canadian pharmacy king drugs for sale in mexico canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacies that ship to us canadian prescription drugstore
viagravonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

Wow quite a lot of useful facts.
cialis herbs preis cialis 20mg schweiz cialis rezeptfrei sterreich cialis name brand cheap cialis coupon cialis 20 mg effectiveness cialis efficacit link for you cialis price cialis tablets cialis kaufen bankberweisung
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:36 ب.ظ

Superb write ups. Many thanks.
cialis purchasing where do you buy cialis link for you cialis price cialis et insomni deutschland cialis online cialis 100 mg 30 tablet generic cialis pill online ou acheter du cialis pas cher enter site natural cialis prices on cialis 10 mg
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:24 ق.ظ

Valuable write ups. Thanks!
candida viagra canada online pharmacies canada pharmacies account canadian pharcharmy online24 canadian pharmacies stendra Canadian Pharmacy USA canadian online pharmacies reviews canadianpharmacyusa24h canada pharmacies account how safe are canadian online pharmacies
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 01:25 ب.ظ

Thanks! A lot of data!

buy sildenafil viagra buy viagra tablets i want to buy viagra buy viagra canadian pharmacy buy viagra prescription online how can i get viagra uk buy original viagra online buy viagra soft cheap viagra prescription buy viagra uk online
eddrugsgeneric.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:52 ق.ظ

Position nicely regarded.!
cialis super kamagra cialis 5mg rezeptfrei cialis apotheke tadalafilo buy cialis online best generic drugs cialis we use it 50 mg cialis dose look here cialis order on line only best offers cialis use buy cialis cheap 10 mg
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:08 ب.ظ

Really a good deal of superb facts.
cialis official site cialis pills price each pastillas cialis y alcoho cialis e hiv generic cialis soft gels wow look it cialis mexico female cialis no prescription dosagem ideal cialis we use it cialis online store click here take cialis
viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:19 ق.ظ

You actually stated this well!
can i buy viagra at cvs generic viagra cheap viagra pill sildenafil online uk generic viagra purchase cheap online pharmacy usa buy viagra without prescription buy viagra at buy viagra online safe cheap generic viagra online uk
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:59 ب.ظ

Kudos! Numerous write ups!

cialis authentique suisse where cheapest cialis cialis online acheter du cialis a geneve price cialis per pill cialis et insomni generic cialis prezzo di cialis in bulgaria prezzo cialis a buon mercato cialis for bph
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:14 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cost of cialis per pill price cialis per pill cialis vs viagra achat cialis en europe are there generic cialis cheap cialis cialis authentique suisse enter site natural cialis cialis lilly tadalafi where do you buy cialis
Tadalafil 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:23 ق.ظ

You made the point!
generic viagra online uk cheap viagra prescription viagra online pharmacy usa viagra where to buy buy viagra jelly order viagra uk where can you buy viagra over the counter buy generic viagra online canada sildenafil usa where buy viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket