تبلیغات
تولزخبرنامه ی ایمیلی سایت زیست شناسی نوجه ده - ● گزیده نکات درسی-گردش مواد در جانداران

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

● گزیده نکات درسی-گردش مواد در جانداران

تاریخ:چهارشنبه 23 اسفند 1391-07:55 ب.ظ

سلول ها در جانداران پرسلولی، به صورت فشرده قرار گرفته اند. در این صورت، مشکلی که برای سلول های دور از محیط بیرون پیش می آید. عدم دسترسی آن ها به مواد لازم و ناتوانی در دور کردن مواد زاید از خود است . به همین علت ، گیاهان و جانوران ناچار بوده اند این مشکل را به شکل خاصی حل کنند.

قلب

قلب مانند تلمبه ای خون را به گردش در می آورد. هر تلمبه یک ورودی ویک خروجی دارد. قلب در حقیقت دو تلمبه ی مجار هم است. یک تلمبه ی قلب، خون دارای کربن دی اکسید را از بدن شش ها و دیگری خون دارای اکسیژن را به همه ی سلول های بدن می رساند.

تفسیر کنید
قلب بطور منظم منقبض و ضبط می شود. این عمل را ضربان قلب می گویند. در هر ضربان خون به قلب وارد و از آن خارج می شود. این چرخه مراحل یک ضربان قلب را نشان می دهد.

مراحل ضربان قلب شامل انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها و استراحت است که بطور متوسط در هشت دهم ثانیه انجام می گیرد، با انقباض دهلیزها خون از راه دریچه های یک طرفه کننده بین دهلیز و بطن وارد بطن ها می شود چون این کار نیروی زیادی نمی خواهد و دیواره دهلیزها چندان … و قوی نیست و در عوض هنگام انقباض بطن خون باید به همه جای بدن برسد برای این کار باید با فشار وارد سرخرگ آئورت و ششی شود و در هنگام استراحت همه از دو سیاهرگ بزرگ بالایی و پائینی خون از اندام ها وارد قلب می شود.

مشاهده کنید
الف) دیواره ی کدام حفره ی قلب قطورتر است ؟ چرا؟
ب) سرخرگ ها و سیاهرگ های متصل به قلب، چه تفاوت ساختمانی دارند؟
ج) دریچه های بین دهلیز و بطن چگونه عمل می کنند؟

- دیواره بطن ها از دهلیزها قطورتر است. علت این است که باید فشار خون را به خارج از قلب انتقال دهند.
- دیواره سرخرگ ها قطورتر است و مانند شیلنگ آب لوله ای هستند اما دیواره سیاه رگها نازکتر و هنگام خالی بودن مثل تیوپ دوچرخه به هم می رسد.
موجب یک طرفه کردن حرکت خون از دهلیزها به بطن ها می شوند.

انتقال و تبادل مواد

رگ ها مسیر حرکت خون هستند. در دستگاه گردش خون سه نوع رگ وجود دارد که ویژه ی انتقال و تبادل مواد هستند
سرخرگ ها
خون را از قلب به اندام ها می برند و دیواره ی آن ها مکنت و ماهیچه ای است

سیاهرگ
خون را از اندام ها به قلب بر می گردانند و دیواره ی آنها نازک است

مویرگ
خون را در اندام ها توزیع می کنند و باعث تبادل مواد بین خون و سلول ها می شوند.

وقتی که سرخرگ وارد اندام می شود، مانند ریشه گیاه ،‌منشعب می شود و در آخر به رگهای بسیار باریکی تبدیل می شود که به دیواره ی آنها بسیار نازک است و فقط یک لایه سلول پهن شده دارد. به این گونه رگ ها،‌مویرگ گفته می شود. مویرگ ها کاملاً به سلول های بدن نزدیک می شوند. سپس به صورت سیاهرگ کوچک و بعد سیاهرگ بزرگ در آیند.

برای تبادل مواد بین خون و سلول ها، بخشی از مواد محلول در پلاسما از دیواره ی مویرگ و فاصله بین سلول های آن به بیرون نفوذ می کند. مثلاً غذا و اکسیژن از داخل مویرگ به کنار سلول ها میرسند و در عوض،‌مواد زاید و کربن دی اکسید از سلول به مویرگ می آیند

لنف

خونی که داخل سیاهرگ جاری است. معمولاً غلیظ تر از خونی است که در سرخرگ جریان دارد،‌زیرا مقداری از پلاسمای خود را در حین عبور از مویرگ ها از دست داده است. اکنون ببینیم پلاسما یا مایعی که از مویرگ خارج می شود چه می شود؟ این مایع را رگ های لنفی جمع آوری می کنند. رگ های لنفی قسمت های مختلف بدن ،‌در بالا و نزدیک قلب به یکی از بزرگ سیاهرگ های آن متصل می شوند و مواد خود را که لنف نام دارد، دوباره به داخل خون می ریزند.

وظایف لنف

لنف به مایعی گفته می شود در رگ های لنفی جریان دارد. این مایع کارهای مختلفی را در بدن انجام می دهد.

۱- جمع آوری مایع بین سلولی

مویرگ ها، پلاسما و مواد زاید نیاز سلول ها را به درون بافت ها ترشح می کنند تا مواد غذایی را به سلول ها رسانده و مواد زاید را بگیرند. مویرگ های لنفی بخشی از این مایع را جمع آوری می کنند تا به خون برگردانند.

۲جذب مولکول های چربی از دیواره ی روده : این مولکول ها که بزرگترند ،‌جذب رگ های لنفی داخل پرزهای روده شده و سپس وارد جریان خون می شوند
۳تولید ، ذخیره و جابجایی گروهی از گلبول سفید : این سلول ها که دفاع از بدن را به عهده دارند. خون و لنف مستقر بوده و با میکروب ها مبارزه می کنند.

آزمایش کنید
۱سرعت عبور خون در رگ های با قطر متفاوت چگونه است؟
۲آیا جریان خون در رگ ها یک طرف است یا دو طرفه ؟
۳ حرکت گلبول های قرمز از درون مویرگ ها چگونه است ؟

- هر چه قطر زیادتر باشد خون سریعتر حرکت می کند.
- همیشه یک طرفه است
- چون مویرگ ها بسیار نازک هستند حرکت بسیار کند و گلبولهای بصورت یک ردیفی حرکت می کنند.

گردش خون

گفته می شود که به جز ماهی ها بقیه ی مهره داران از جمله انسان، گردش خون مضاعف دارند (یعنی دارای دو نوع گردش خون اند) که آن ها را گردش بزرگ ( از قلب به اندام ها و برعکس) و گردش کوچک (از قلب به شش ها و برعکس) می نامند.
گردش کوچک خون (تصفیه ای) از بطن راست شروع شده و به دهلیز چپ خاتمه می یابد.
گردش بزرگ خون (عمومی) از بطن چپ شروع شده و در دهلیز راست تمام می شود.

فکر کنید
۱نقش گردش بزرگ و گردش کوچک خون را توضیح دهید؟
۲چرا به کبد بر خلاف بقیه اندام ها، دو رگ وارد شده است؟

- گردش بزرگ از بطن چپ شروع و پس ازعبور از اندامها به دهلیز راست ختم می شود. گردش کوچک از بطن راست شروع پس از عبور از ششها به دهلیز چپ ختم می شود. در گردش بزرگ خون روشن از قلب خارج و پس از عبور از اندام ها تیره شده و به قلب باز می گردد. اما در گردش کوچک برعکس این عمل خون تیره خارج شده و در ششها تصفیه کشته خون روشن وارد قلب می شود.
- به کبد یک سرخرگ برای تغذیه وارد می شود. یک سیاهرگ مواد غذایی را از روده باریک به کبد می آورد برای کنترل و بازرسی سیاهرگ باب نام دارد.

فشار خون

قلب وقتی منقبض می شود. خون را به داخل سرخرگ ها می فرستد و موجب می شود بر دیواره ی رگ ها فشار وارد آید. این فشار را فشار خون می نامند. فشار خون در سرخرگ ها زیاد و در سیاهرگ ها کم است فشار آوردن خون بر دیواره ی رگ ها، متناسب با کار قلب، باعث می شود که قطر سرخرگ ها بطور متناوب زیاد و کم شود. این زیاد و کم شدن دائمی قطر سرخرگ ها،‌مانند موجی در طول رگ به حرکت در می آید و ما آن را به صورت نبض در نقاط مختلف بدن حس می کنیم (علت مساوی بودن تعداد ضربان های قلب و نبض همین است)

فشار خون زیاد معمولاً مربوط به افرادی است که رگ های آنان تنگ شده و خون به آسانی نمی تواند از آن ها عبور کند.

اطلاعات جمع آوری کنید :
۱تحقیق کنید وجود فشار خون بالا و فشار خون پائین، چه ضرری دارد؟

وقتی فشار خون از حد معمول بیشتر باشد دیواره سرخرگ ها انعطاف پذیری زیادی را ندارند و دیواره آنها سخت شده است و در نتیجه قلب به سختی خون را وارد رگ ها می کند به قلب فشار می آید و گاهی رگ ها دچار شکستگی شده و خونریزی ایجاد می شود. اگر فشار خون کمتر از حد معمول باشد،‌خون به مغز نمی رسد و خطرناک است.


viagra canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:19 ق.ظ

You actually stated this well!
can i buy viagra at cvs generic viagra cheap viagra pill sildenafil online uk generic viagra purchase cheap online pharmacy usa buy viagra without prescription buy viagra at buy viagra online safe cheap generic viagra online uk
Generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:59 ب.ظ

Kudos! Numerous write ups!

cialis authentique suisse where cheapest cialis cialis online acheter du cialis a geneve price cialis per pill cialis et insomni generic cialis prezzo di cialis in bulgaria prezzo cialis a buon mercato cialis for bph
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:14 ق.ظ

Nicely put, Regards!
cost of cialis per pill price cialis per pill cialis vs viagra achat cialis en europe are there generic cialis cheap cialis cialis authentique suisse enter site natural cialis cialis lilly tadalafi where do you buy cialis
Tadalafil 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:23 ق.ظ

You made the point!
generic viagra online uk cheap viagra prescription viagra online pharmacy usa viagra where to buy buy viagra jelly order viagra uk where can you buy viagra over the counter buy generic viagra online canada sildenafil usa where buy viagra
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:00 ب.ظ

This is nicely expressed! !
cialis daily dose generic cialis generico en mexico cilas sialis cialis 5mg billiger enter site natural cialis generic cialis review uk we like it safe cheap cialis cialis official site cialis sale online
Cialis generic
شنبه 4 فروردین 1397 07:26 ب.ظ

Thanks, Great stuff!
cialis pills price each generic cialis cialis cuantos mg hay effetti del cialis cialis for bph cialis 20 mg effectiveness cialis uk cialis vs viagra we like it cialis price precios cialis peru
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 04:18 ق.ظ

Really many of useful information.
safe dosage for cialis online prescriptions cialis cialis cost achat cialis en itali cialis generika in deutschland kaufen cialis en 24 hora cialis coupons are there generic cialis generic cialis levitra acquistare cialis internet
Brooks
پنجشنبه 16 آذر 1396 10:31 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any suggestions?
Ruthie
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:36 ب.ظ
Good day! I could have sworn I've visited this blog before but
after looking at some of the articles I realized it's new to
me. Anyways, I'm certainly pleased I came across it and I'll be bookmarking
it and checking back often!
woke up with a foot pain
پنجشنبه 15 تیر 1396 03:00 ق.ظ
Hello my friend! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all important
infos. I would like to peer more posts like this.
gatesxrnjgqbbtq.jimdo.com
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:44 ب.ظ
Aw, this was an incredibly nice post. Finding the time and actual effort
to produce a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get nearly anything done.
Lisette
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:00 ق.ظ
I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted
at this web page is truly nice.
BHW
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 04:05 ق.ظ
I do not know if it's just me or if everybody else experiencing problems with your
website. It appears as if some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback
and let me know if this is happening to them too? This may be a issue with my internet browser because I've had this happen before.
Kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket