تبلیغات
تولزخبرنامه ی ایمیلی سایت زیست شناسی نوجه ده - درسنامه فصل دهم

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

درسنامه فصل دهم

تاریخ:جمعه 12 اسفند 1390-11:30 ق.ظ

نكات فصل دهم زیست شناسی سوم تجربی - رشد و نمو گیاه

 

مقدمه

1-        رویان دانه دارای زندگی نهفته است و در بعضی مواقع می تواند هزاران سال زندگی نهفته خود را حفظ كند.

2-        تغییرات محیطی مثل افزایش دما و رطوبت محیط و ... می توانند باعث رویش دانه شوند.

3-        بسیاری از دانه ها باید قبل از جوانه زنی :

A.      در معرض سرما و یا نور قرار بگیرند.

B.      پوسته ی آنها بشكند.

C.      در معرض آتش قرار بگیرند.

D.      از دستگاه گوارش جانوران عبور كنند.

E.       روی تخته سنگی بیافتند و .....                تا نفوذ پذیر شده و بتوانند جوانه بزنند.

4-        نفوذ آب و اكسیژن به درون دانه برای جوانه زنی لازم است .

5-        با نفوذ آب به درون دانه ، بافت های آن متورم می شود و پوسته ی آن می شكافد و رویش دانه آغاز می شود.

جوانه زنی

6-        جوانه زنی آغاز رشد دانه ی گیاه است و اولین علامت آن ظهور ریشه ی رویان ( ریشه چه ) است.

7-        ساقه ی جوان بعضی از گیاهان مانند لوبیا بعد از جوانه زنی ، قلاب تشكیل می هند و به اینصورت از خاك خارج می شوند.

8-        قلاب از رأس ساقه محافظت می كند و از صدمه دیدن آن هنگام رشد در میان خاك جلوگیری می كند.

9-     در اطراف ساقه ی جوان بعضی از گیاهان مانند ذرت ، یك غلاف محافظت كننده به وجود می آید كه از رأس ساقه محافظت می‌كند و بعد از خارج شدن از خاك پاره می شود و برگ های گیاه از آن خارج می شوند.

10-   دربرخی گیاهان مانند لوبیا ، لپه ها پس از خروج از خاك باز می شوند و بعضی دیگر مانند ذرت و نخود ،  لپه ی دانه درون خاك باقی می ماند.

عمردانه ها

11-    عمر دانه ها بسیار متنوع است و از چند روز تا چند هزار سال عمر وجود دارد.

طول عمر گیاهان

12-    مسن ترین درخت شناخته شده نوعی كاج است كه حدود 5000 سال عمر داشته است.

13-    عمر بعضی از گیاهان فقط چند هفته است.

14-    گیاهان از نظر طول عمر سه دسته اند:

a)       گیاهان یك ساله

b)      گیاهان دو ساله

c)       گیاهان چند ساله

15-    گیاه یك ساله گیاهی است كه دریك فصل رشد ، چرخه ی زندگی خود را تكمیل كرده و سپس از بین میرود.

16-    درواقع همه ی گیاهان یك ساله ، علفی هستند مثل لوبیا ، آفتابگردان و ......

17-    گیاه دوساله گیاهانی هستند كه برای تكمیل چرخه ی زندگی خود دو دوره ی رویشی را طی می كنند.

18-   گیاهان دو ساله در اولین دوره ی رویشی ، ریشه و ساقه ایجاد می كنند و در پایان این دوره یك ساقه ی كوتاه و یك طوقه برگ دارند و ریشه عمل ذخیره ی مواد غذایی را بر عهده دارد.

19-   گیاه در دومین دوره رویشی ازمواد ذخیره ای برای تولید محور گل استفاده می كند و تولید میوه و دانه كرده و سپس از بین می رود.

20-    نمونه ی گیاهان دوساله هویج ، جعفری و پیازها هستند.

21-    گیاهان چند ساله ، گیاهانی هستند كه چند سال به زندگی خود ادامه می دهد.

22-    بسیاری از گیاهان علفی و همه ی گیاهان چوبی چند ساله اند.

23-    اغلب گیاهان چند ساله در طول عمر خود چندین مرتبه به بار می نشیند.

24-    برخی از گیاهان چند ساله ی علفی قبل از مرگ تنها یك بار تولید مثل می كنند مانند گیاه آگاو

25-    داودی ، نرگس و زنبق زرد از گیاهان چند ساله ی علفی هستند.

26-    این گیاهان مواد غذایی مورد نیاز برای دوره ی بعدی رشد خود را در ریشه ی های گوشتی و ساقه های زیر زمینی ذخیره می كنند.

27-    ساقه های هوایی گیاهان علفی اغلب پس از هر دوره ی رشد از بین می روند.

28-    بعضی از گیاهان چند ساله ی چوبی هر سال برگ های خود را می ریزانند و به گیاهان برگ ریز معروفند مثل نارون ، افرا ، مو و ...

29-   بعضی از گیاهان چند ساله ، در طول سال تنها تعدادی از برگ های خود را از دست می دهند و به گیاهان همیشه سبز معروفند مثل كاج و سرو و مركبات.

رشد و نمو

30-   رشد یعنی بزرگ شدن بخش های تشكیل دهنده ی یك جاندار یا تشكیل بخش هایی در بدن جاندار ، كه مشابه بخش های قبلی باشد. مثلا پیدایش انشعابات ریشه ، ‌ساقه و برگ جدید.

31-    تمایز به معنی كسب یك ویژگی جدید دریك یا تعدادی سلول است و با تغییرات ساختاری و بیوشیمیایی همراه است.

32-    تمایز اغلب به همراه رشد صورت می گیرد.

33-    رشد و تمایز در طول زمان منجر به تشكیل موجود زنده ی پیچیده از نظر ساختاری و متابولیسمی می شوند.

34-   نمو یعنی عبور ازیك مرحله زندگی به مرحله ای دیگر كه همراه با تشكیل بخش های جدیدی است كه قبلا وجود نداشته اند مثلا تشكیل گل روی گیاهی كه قبلا فاقد گل بوده است.

35-    رشد و نمو اغلب به همراه بكدیگر و هماهنگ با یكدیگر رخ می دهند.

36-   به طور كلی رشد در جانداران به دو روش انجام می شود 1- افزایش تعداد سلول ها از طریق تقسیم  2- افزایش غیر قابل بازگشت ابعاد سلول ها

37-    مثلا آماس سلول ها پس از جذب آب ، رشد به حساب نمی آید ، چون این افزایش حجم با دفع آب ، بازگشت پذیر است.

رشد نخستین و رشد پسین

38-    بخش هایی از گیاه كه در اثر تقسیم و رشد مریستم های نخستین به وجود میآیند ، ساختار نخستین گیاه را تشكیل می دهند.

39-    مریستم های نخستین در مناطقی مانند نوك ساقه و نردیك به نوك ریشه (بالای كلاهك) وجود دارند.

40-    مریستم های نخستین در همه ی گیاهان وجود دارند.

41-    بخش هایی از گیاه كه در پی تقسیم مریستم های پسین به وجود می آیند ، ساختار پسین گیاه را به وجود می آروند.

42-   مریستم های پسین به صورت استوانه هایی در ریشه و ساقه ی بعضی گیاهان كه عمدتا گیاهان چوبی چند ساله هستند به وجود می آیند و به رشد قطری گیاه و نیز استحكام و ضخامت ساقه كمك می كنند.

43-    تقسیم سلولی درمریستم ها باعث رشد گیاه می شود.

44-    مریستم های رأسی كه در نوك ساقه ها و ریشه ها قرار دارند ، با تقسیم سلولی خود باعث رشد نخستین می شوند.

رشد نخستین

45-    رشد نخستین ، ساقه ها و ریشه های یك گیاه را طویل تر می كند.

46-   رشد قطری ساقه ها و ریشه های جوانی كه فقط مریستم نخستین دارند ، در پی افزایش حجم سلول های حاصل از مریستم نخستین به وجود می آیند.

47-   بافت های حاصل ازرشد نخستین ، بافت های نخستین نامیده می شوند. كه شامل بافت های نخستین روپوستی ، زمینه ای و آوندی می باشند.

48-   برخی از سلول های حاصل از مریستم های نزدیك به نوك ریشه ، بخشی از كلاهك ریشه را نیز تشكیل می دهند. كه كلاهك از مریستم های نوك ریشه محافظت می كنند.

رشد پسین

49-    رشد پس از ویژگی های بارز گیاهان چوبی است. اما در بعضی از بخش های گیاهان علفی ، مانند ریشه ی هویج دیده می شود.

50-   رشد پسین در اثر فعالیت و تقسیم سلولی دو نوع مریستم انجام می شود كه در ساقه ها و ریشه های چوبی به صورت استوانه ای باریك قرار دارند.

51-    این مریستم ها عبارتند از 1- كامبیوم چوب پنبه ساز 2- كامبیوم آوند ساز

52-    محل كامبیوم چوب پنبه ساز درون پوست است و سلول های چوب پنبه ای ایجاد می كند.

53-    كامبیوم آوند ساز در زیر پوست مستقر است و بافت های آوندی را ایجاد می كند .

54-    بافت های حاصل از رشد پسین ، بافت های پسین نامیده می شوند.

55-    كامبیوم آوند ساز به سمت خارج آوند آبكشی پسین و به سمت داخل آوند چوبی پسین می سازد.

56-    چوب پنبه ، كامبیوم چوب پنبه ساز و آبكش پسین مجموعا پوست درخت را تشكیل می دهند.

57-    كامبیوم آوند ساز و چوب پسین در زیر پوست قرار می گیرند.

58-    چوب پسین هر سال یك حلقه ی جدید تشكیل میدهد كه به آنها حلقه های سالیانه می گویند.

59-   حلقه های سالیانه تنها در درخت هایی تشكیل می شود كه در مناطقی با فصول مشخص كه به طور متناوب سرد و گرم می شوند ، رشد می كنند.

60-    تفاوت در قطر عناصر آوندی چوبی كه در فصل های مختلف سال به وجود می آیند ، باعث تشكیل حلقه های سالیانه می شوند.

61-    قطر عناصر آوندی چوبی در فصل بهار بیشتر است و عناصر كوچكتر در تابستان تشكیل می شوند.

نمو گیاهان پیوسته ، اما برگشت پذیر است.

62-    ژن ها نمو گیاهان و جانوران را هدایت می كنند. اما الگوی نمو در آنها متفاوت است.

63-   در جانوران همگام با نمو ، دسته ای از ژن ها كه كنترل كننده ی تمایز هستند ، غیر فعال می شوند و بیشتر آنها مورد استفاده قرار نمی گیرند.

64-    بیشتر تمایز جانوران بعد از بلوغ متوقف می شود.

65-   بر عكس ، گیاهان به طور مداوم یا مریستم های خود سلول های جدید به وجود می آورند كه این سلول ها می توانند متمایز شوند یا به این بافت ها اضافه شوند.

66-    گیاهان معمولا در طول زندگی به نمو خود ادامه می دهند.

67-   بسیاری از سلول های گیاه بالغ می توانند همه ی ژن های خود را فعال كنند. چنین سلول هایی می توانند با تقسیم خود توده هایی از سلول ها به نام كالوس را تولید كنند. به این حالت تمایز زدایی گفته می شود.

68-    در تمایز زدایی سلول بار دیگر می تواند تمایز یابد و به صورت یك گیاه بالغ نمو كند.

69-    برای رویاندن گیاه جدید ار بافتی كه تمایز زدایی كرده است ، از فن كشت بافت استفاده می شود.

70-   توده ی سلول های تمایز نیافته در محیط كشت سترون ، پس ازرشد و تمایز ، سرانجام به گیاهانی تبدیل می شوند كه از نظر ژنتیكی هم ارز گیاه مادر هستند.

روش های جدید بهسازی گیاهان

a)       كشت بافت ، سلول یا اندام گیاهی :

A.    از كشت بافت برای تكثیر گیاهان از جمله گیاهان زینتی ارزشمند مانند اركیده ها ، گیاهان گلدانی و درختان میوه استفاده می شود.

B.      در این روش هزاران كشت از یك گیاه منفرد حاصل می شود.

C.      برای ایجاد گیاهان دارای ویژگی های جدید ازفن كشت بافت استفاده می شود.

b)      هم جوشی(الحاق) پروتوپلاست ها :

A.      از هم جوشی پروتوپلاست ها برای ایجاد گیاهان دورگه (هیبرید) اطلسی ، سیب زمینی و هویج استفاده شده است.

B.      پروتوپلاست ، سلول گیاهی است كه دیواره ی سلولی آن را با كمك آنزیم ها یا روش های مكانیكی جدا كرده اند.

C.      برخی مواد شیمیایی ،‌یا شوك الكتریكی باعث هم جوشی دو پروتوپلاست با یكدیگر می شود.

D.    اگر پروتوپلاست ها متعلق به گونه های مختلف باشند ، حاصل هم جوشی یك سلول دورگ خواهد بود كه اگر در محیط مناسب كشت بافت قرار گیرد ، به یك گیاه بالغ دورگ تبدیل خواهد شد.

c)       مهندسی ژنتیك :

A.      به منظور ایجاد گیاهان مطلوب كشت بافت مرحله ای ضروری در مهندسی ژنتیك است.

B.    در مهندسی ژنتیك ، ابتدا ژن دلخواه را وارد سلول های یك گیاه می كنند ، سپس سلول هایی را كه از نظر ژتیكی تغییر یافته اند ، با كمك فن كشت بافت به گیاهان بالغ جدید تبدیل می كنند.

نكات فصل نهم-  درس زیست شناسی– سوم تجربی – تولید مثل گیاهان-قسمت دوم

تنظیم رشد و نمو گیاهان

مقدمه

1-     گیاهان برای تشكیل همه ی كربوهیدرات های خود فقط به دو ماده ی خام ، یعنی دی اكسید كربن و آب نیاز دارند.

2-     درگیاهان بیشترین قسمت اكسیژن مورد استفاده ی برگ ها و ساقه ها به منظور تنفس از هوا تأمین می شود.

3-     ریشه ها اكسیژن مورد نیاز خود را از هوای موجود در فضاهای بین درات خاك به دست می آورند.

4-     اگر خاك اطراف ریشه ها فشرده و یا از آب اشباع گردد، دیگر اكسیژن كافی برای ریشه ها تأمین نمی شود و ریشه ها می‌میرند.

5-     گیاهان همچنین نیازمند مقادیر اندكی از عناصر معدنی هستند كه بیشتر به صورت یون های معدنی جذب می شود.

6-    عنصر نیتروژن در ساختمان پروتئین ها ، نوكلئیك اسید ها ، گلروفیل ، ATP و كوآنزیم ها شركت دارد و رشد گیاهان سبز را افزایش می دهد.

7-     فسفر بخشی از ATP ،  ADP ، نوكلئیك اسیدها ، فسفولیپید ها ، غشای سلولی و برخی كوآنزیم ها است.

8-     پتاسیم برای انتقال فعال ، فعالیت آنزیم ها ، تعادل اسمزی و باز شدن روزنه ها مورد نیاز است.

هورمون های گیاهی

9-     در گیاهان ممكن است محل تولید و محل اثر هورمون یكی باشد.

10- چون برخی از هورمون های گیاهی باعث تحریك رشد و برخی دیگر باعث بازدارندگی رشد می شوند ، بسیاری از دانشمندان ترجیح می دهند به جای اصطلاح هورمون های گیاهی از اصطلاح تنظیم كننده های رشد استفاده كنند.

11- هورمون های گیاهی دو دسته اند :

a.      محرك های رشد كه شامل اكسین ها ، سیتوكینین ها و ژیبرلین ها هستند و در فرآیند هایی مثل تقسیم سلولی ، طویل شدن سلول ، پیدایش اندام ها و تمایز آنها دخالت دارند.

b.         بازدارنده های رشد كه عمل آنها در مقابل محرك های رشد است و شامل اتیلن و آبسزیك اسید هستند.

هورمون ها الگو های رشد گیاهان را كنترل می كنند.

12- رشد گیاه به سمت نور،  نورگرایی ( فتوتروپیسم ) نام دارد.

13- یك زیست شناس هلندی به نام فریتزونت به این نتیجه رسید كه یك ماده‌ی شیمیایی كه در رأس ساقه ها تولید می شود ، باعث این خمیدگی می شود. او این ماده را اكسین نامید.

14- چارلز داروین و پسر او فرانسیس داروین پی بردند كه پاسخ خمیدگی رأس گیاهچه های گیاهان گندمی ، در قسمت هایی پائین تر و دور از رأس قابل مشاهده است و باعث خمیدگی گیاهچه به سمت نور می شود.

15- شكل صفحه ی 230 آزمایش های ونت را نشان می دهد كه درآنها :

a.        ونت راس ساقه ی جوان جو دو سر را بریده و آن را روی یك قطعه آگار قرار داد در نتیجه اكسین وارد قطعه ی آگار شد.

b.        ونت قطعه ی آگار را روی انتهای بریده شده ی ساقه ی جوان یولاف منتقل كرد كه باعث رشد ساقه شد.

c.        ونت قطعه ی آگار را روی یك قسمت از لبه ی بریدگی ساقه ی جوان منتقل كرد كه ساقه در جهت مخالف به رشد خود ادامه داد.

d.        ونت به عنوان شاهد، یك قطعه آگار فاقد اكسین را بر روی انتهای بریده شده ی ساقه ی جوان قرار داد كه این ساقه رشد نكرد.

16- بازدارندگی رشد جوانه های جانبی موجود روی ساقه توسط اكسین راس ساقه ، چیرگی رأسی نامیده می شود.

17- جدول هورمون های گیاهی و نقش و كاربرد آنها

نام هورمون

محل ساخته شدن

نوع اثر

كاربرد در كشاورزی

اكسین

انتهای ساقه

افزایش انعطاف پذیری دیواره‌ی سلول ها

طویل شدن سلول ها

چیرگی رأسی (جلوگیری از رشد جوانه‌های جانبی )

ریشه زایی در قلمه ها

ریشه زایی در محیط كشت بافت

پر شاخه و برگ كردن گیاه در اثر هرش كردن

سیتوكینین

انتهای ریشه

تحریك تقسیمات سلولی

كاهش سرعت پیر شدگی برخی از اندام های گیاهی

به عنوان اسپری و افشانه برای شادابی و طراوت گل ها و سایر بخش های گیاهی

نگهداری بیشترمیوه ها و سبزیجات

در محیط كشت بافت برای تشكیل ساقه از سلول های تمایز نیافته

ژیبرلین

ساقه و دانه های در حال نمو

افزایش طول ساقه

بیداری جوانه ها و دانه های در حال خواب

نمو میوه

جوانه زنی دانه ها

جلوگیری از ریشه زایی

تسریع گل دهی

تولید میوه های درشت بدون دانه

درشت كردن دانه های انگور بدون دانه

اتیلن

اغلب  بافت های گیاه بخصوص میوه ها

افزایش مقاومت گیاه در شرایط سخت

كنترل رشد و سنتز پروتئین و انتقال یون ها در شرایط نامساعد ( تنش آب ، زخم مكانیكی ، آلودگی هوا ، عوامل بیماری زا‌،شرایط غرقابی و بی هوازی )

هورمون پیری كه باعث ریزش برگ و رسیدن میوه ها و پژمردگی و ریزش گل ها می شود

تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها یی مثل گوجه فرنگی و انگور و غیره

سست شدن میوه ها‌یی مانند گیلاس و سهولت برداشت مكانیكی و چیدن آنها

آبسزیك اسید

جوانه ها و دانه های خفته

اغلب بافت های گیاهی در شرایط نامساعد

خفتگی جوانه ها و دانه ها

افزایش مقاومت گیاه در شرایط سخت

كنترل رشد و سنتز پروتئین و انتقال یون ها در شرایط نامساعد

هورمون پیری كه باعث ریزش برگ و رسیدن میوه ها و پژمردگی گل ها

تعادل آب گیاه تحت تنش خشكی به وسیله بستن روزنه ها

 

شرایط محیطی رشد گیاهان را تنظیم می كند.

18- گیاهان قادر به حركت نیستند و با تنظیم سرعت و الگوی رشد خود به محیط پاسخ می دهند.

19- بسیاری از پاسخ های یك گیاه را به محرك های محیطی ، هورمون های تنظیم كننده ی رشد شروع می كنند.

20- پاسخ یك گیاه به طول روز و شب ، نوردورگی نامیده می شود.

21-  گیاهان از نظر نوردورگی سه دسته اند : 1- گیاهان روزكوتاه 2- گیاهان روزبلند 3- گیاهان بی تفاوت

22- گیاه روزكوتاه گیاهی است كه گلدهی آن زمانی انجام میشود كه طول روز كمتر از مدت زمان معینی باشد.

23- گیاه روزبلند گیاهی است كه گلدهی آن نگامی صورت می گیرد كه طول روز بلندتر مدت زمان معینی باشد.

24- گیاه بی تفاوت ، گیاهی است كه گلدهی آن تحت اثر طول روز قرار نمی گیرد.

25- در واقع به جای طول روز ، طول شب است كه نوردورگی را كنترل می كند به همین دلیل به گیاهان روزكوتاه ، گیاهان شب بلند و به گیاهان روزبلند ، گیاهان شب كوته نیز می گویند.

26- نور دورگی در صنعت كشت و پرورش گل و گیاه بسیار حائز اهمیت است به این صورت كه در گلخانه ها طول روز و شب به طور مصنوعی كنترل می شود.

27- گیاه بنت قنسول و داودی در چنینی شرایطی پرورش داده می شوند. بنت قنسول در دی ماه و داودی در تماما طول سال در دسترس است.

28- داودی و بنت قنسول هر دو روزكوتاه هستند و در فصلی كه معمولا گل نمی دهند وادار به گل دهی می شوند.

29- گیاه زنبق یك گیاه روزبلند است كه یك فلاش نوری باعث شكستن شب بلند می شوند و گیاه را مثلا در اواخر پائیز كه شب بسیار بلند است ، مجبور به گل دادن می كنند.

پاسخ به دما

30- در صورتی كه دما در طول شب بسیار بالا باشد ، بسیاری از گیاهان گوجه فرنگی گل نمی دهند.

31- بسیاری از گیاهان در صورتی كه به مدت چند ساعت در معرض دماهای پائین ، سرما قرار نگیرند ، در وایل بهار موفق به تشكیل گل نخواهند شد.

32- دمای پائین باعث ورود گیاهان به مرحله ی موقتی عدم فعالیت در پائیز می شود و در زمستان گیاهان غیر فعال هستند كه این كار باعث بقای آن ها می شود.

33- خفتگی وضعیتی است كه كه در طی آن ، حتی در صورت مناسب بودن شرایط برای رشد گیاه ، گیاه یا دانه غیر فعال باقی می مانند و نمی رویند.

34- مواد شیمیایی عامل خفتگی ، در پاسخ به دماهای پائین ، تجزیه می شوند ، همچنین شسته شدن بعضی از این مواد راه دیگر برطرف شدن خفتگی دانه ها است.

35- بسیاری ازدانه ها تا زمانی كه به مدت چند هفته در معرض سرما قرار نگیرند از خفتگی بیدار نمی شوند و رویش خود را آغاز نمی‌كنند.

36- دوره های خفتگی در بسیاری از گیاهان كه زمستان محل زندگی آنها سرد است ، مشاهده می شود.

37- خفتگی به گیاهان كمك می كند تا با جلوگیری از رشد جوانه ها و جوانه زنی دانه ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و خاتمه ی زمستان به بقای خود ادامه دهند و از بین نروند.
نوع مطلب : زیست شناسی2 

how to make your own viagra at home
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:35 ق.ظ

Awesome post.
iluminadakaloudis.weebly.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 11:23 ب.ظ
Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many options out there that I'm completely confused ..
Any suggestions? Thanks a lot!
drusillalisby.jimdo.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 10:04 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the internet.
I will recommend this blog!
hirokonevilles.weebly.com
چهارشنبه 28 تیر 1396 07:18 ب.ظ
Simply desire to say your article is as astonishing.
The clarity for your submit is simply spectacular
and i can suppose you are a professional on this subject.
Well along with your permission let me to clutch your feed to stay updated with impending post.
Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.
http://paulweqhnelpvz.snack.ws
چهارشنبه 28 تیر 1396 11:23 ق.ظ
I blog frequently and I truly thank you for your content.
This great article has truly peaked my interest. I'm going to bookmark your site
and keep checking for new details about once
per week. I opted in for your RSS feed as well.
alfrediabocskor.hatenablog.com
سه شنبه 27 تیر 1396 09:13 ب.ظ
With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright violation? My site has a lot of unique content I've either written myself
or outsourced but it seems a lot of it is popping it up
all over the web without my authorization. Do you know
any methods to help protect against content from being stolen? I'd really appreciate it.
alikeradius583.jimdo.com
سه شنبه 27 تیر 1396 04:01 ق.ظ
I just like the helpful information you supply to your
articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more here frequently.
I am fairly certain I'll be told lots of new stuff proper right here!
Good luck for the following!
Xiomara
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:17 ق.ظ
Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same
niche. Your blog provided us useful information to work on.
You have done a outstanding job!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket