تبلیغات
تولزخبرنامه ی ایمیلی سایت زیست شناسی نوجه ده - 8و9

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

8و9

تاریخ:جمعه 12 اسفند 1390-01:42 ب.ظ

فصل 8

153- شبكه دوم مویرگی در اطراف كدام یك دیده نمی شود؟

1) لوله های پیچیده نزدیك          2) لوله های پیچیده دور          3) كپسول بومن              4) لوله هنله

154- ترشح +H به مجرای نفرون و باز جذب گلوكز به سلول جدار لوله نفرون به ترتیب از طریق  …….. صورت می گیرد؟

1)انتشار – انتقال فعال          2) انتشار – انتشار           

  3) انتقال فعال – انتقال فعال            4) انتقال فعال – انتشار

155- اوره از چه طریق وارد نفرون می شود؟

1) انتشار تسهیل شده              2) انتقال فعال                  3) ترشح                    4) تراوش

156- در عمل تراوش مواد برای ورود به مجرای محفظه كپسول بومن از چند جدار عبور می كنند؟

1) یك                      2) دو                      3) سه                   4) چهار

157- در گردش خون درون كلیه وضع شبكه اول و دوم مویرگی به ترتیب از نظر تیره و روشن بودن خون چگونه است؟

1) تیره – روشن               2) روشن – روشن               3) روشن – تیره              4) تیره – تیره

158- مهم ترین ماده دفعی نیتروژن دار در پلاناریا و طریق دفع آن كدام است؟

1) اسید اوریك – انتقال فعال         2) اسید اوریك – انتشار      

  3) آمونیاك – انتقال فعال          4) آمونیاك – انتشار

159- در صورتی كه PH خون كاهش یابد، كدام ماده در نفرون ترشح می شود؟

1) ـHCO3                               2) +H                    3) +Na              4) + K

160- در كلیه كدام عمل از كم شدن آب بدن جلوگیری می كند؟

1) بازجذب                2) تراوش               3) ترشح                 4) تصفیه

161- كدام قسمت های زیر از هر نفرون در بخش قشری كلیه قرار دارند؟

1) كپسول بومن – لوله هنله – لوله خمیده مجاور – لوله خمیده دور 

 2) كپسول بومن – لوله خمیده مجاور – گلومرول – لوله خمیده دور

3) گلومرول – لوله خمیده مجاور – لوله هنله – لوله جمع كننده    

   4) لوله جمع كننده – لوله خمیده دور – لوله هنله – كپسول بومن

162- مواد زاید و قابل دفع از كلیه به طور نسبی در كدام بیش تر است؟

1) سرخرگ برنده       2) سرخرگ كلیه         3) سیاهرگ كلیه              4) مویرگ های دومین شبكه مویرگی

163- پی آمد تنگ شدن سرخرگ برنده از گلومرول كدام است؟

1) كاهش فشار خون و تراوش گلومرول                         

 2) كاهش فشارخون وعدم بازجذب شبكه دوم مویرگی

3) افزایش فشار خون و تراوش گلومرول                       

  4) افزایش فشار خون و باز جذب در شبكه دوم مویرگی

164- كدام یك از موارد زیر محیط داخلی را كامل تر معرفی می كند؟

1) آب میان بافتی – خون – درون نفرون                               

  2) آب میان بافتی – خون – درون كیسه هوایی

3) آب میان بافتی – خون – لنف                                        

   4) آب میان بافتی – خون – لنف – درون لوله گوارش

165- كدام نیرو سبب تصفیه یا تراوش در كپسول بومن می شود؟

1) فشار اسمزی خون           2) فشار خون             3) فشار اسمزی ادرار           4) فشار ادرار

166- غلظت كدام تركیبات در ادرار و پلاسمای خون به هم نزدیك تر است؟

1) گلوكز           2) اسید اوریك           3) املاح معدنی              4) اسیدهای آمینه

167- تنظیم كدام یك در خون از وظایف كلیه ها نیست؟

1) آب                   2) یون ها                  3) PH                   4) قند

168- خوردن حجم مساوی از كدام یك حجم ادرار را بیش تر افزایش می دهد؟

1) آب با غلظت 9در هزار نمك                                             2) آب باغلظت 20در هزار نمك

3) آب با غلظت 9در هزار قند                                                4) آب با غلظت 2در هزار قند

169- اوره از تجزیه كدام مواد غذایی حاصل می آید؟

1) چربی ها       2) هیدرات های كربن      3) پروتئین ها        4) همه مواد آلی

170- چرا در هوای گرم حجم ادرار كم تر و رنگش تیره تر است؟

1) دفع آب فقط بر عهده كلیه ها نیست .                                

 2) كلیه ها در هوای سرد بهتر عمل می كنند.

3) گرما عامل ضد ادراری است.                              

 4) چنین وضعی عمومیت ندارد.

171- اجزای ساختمانی هر هرم در كلیه ها كدام است؟

1) لوله های خمیده و جمع كننده    

 2) لوله های جمع كننده و هنله      

 3) لوله های هنله و خمیده     

4) لوله های خمیده و شبكه خونی

172- در عمل باز جذب مواد چگونه به پلاسما باز می گردد؟

1) انتشار              2) اسمز                 3) انتقال فعال                4) انتشار یا انتقال فعال

173- بین فشار خون در كلیه ها و عمل تراوش چه رابطه ای وجود دارد؟

1) مستقیم                 2) معكوس                3) بی اثر                    4) متغیر

فصل 9

174- سلول های كدام یك از ماهیچه های زیر با سه ماهیچه دیگر تفاوت ساختاری دارد؟

1) سرینی بزرگ                 2) طولی معدی                    3) خیاطه                4) دیافراگم

175- كدام یك مثالی از جنبش فعال در گیاه است؟

1) باز شدن میوه ها           2) حركت آنتروزوئید سرخس         

  3) شكفتن هاگدان                 4) انتشار دانه

176- گرده افشانی چه نوع جنبشی است؟

1) تنجشی                    2) غیر فعال                  3) خودبه خودی               4) فعال

177- كدام رفتار در اثر تورژسانس سلولی بروز می كند؟

1) تنجش                2) زمین گرایی                3) آب گرایی                 4) شیمی گرایی

178- كدام حركت زیر مستقل از جهت محرك است؟

1) گرایش               2) تنجش                   3) پیچش                    4) تاكتیكی

179- زرد پی ماهیچه ها از چه نوع بافتی است؟

1) ماهیچه ای      2) چربی         3) پیوندی           4) عصبی

180- سیستم هاورس به كدام یك از اجزای زیر تعلق دارد؟

1) كبد              2) استخوان                 3) اعصاب                4) ماهیچه ها

181- انقباض در كدام یك سریع است ؟   

1) دیافراگم        2) سرخرگ        3) مثانه             4) مری

182- در شكل مقابل علامت سؤال كدام ماهیچه را نشان می دهد؟

1) دلتایی    2) ذوزنقه ای     3) سینه ای بزرگ      4) جناغی،ترقوی،پستانی

183- زایده آرنج و قوزك خارجی پا به ترتیب مربوطند به استخوان های:

1) زند زیرین – نازك نی          2) زند زبرین – درشت نی       

 3) زند زیرین – درشت نی    4) زند زبرین – نازك نی

184- با توجه به نوع بافت استخوانی، كدام استخوان استحكام زیاد تری دارد؟

1) سر استخوان ران             2) وسط استخوان بازو             3) وسط دنده          4) بند انگشت

185- چرا یك مار سریع تر از یك كرم خاكی حركت می كند؟

1) كرم صاحب ماهیچه های قوی نیست.                             

  2) مار ماهیچه های مخطط و كرم ماهیچه های صاف دارد.

3) ماهیچه های مار به اسكلت تكیه دارد .                         

   4) جثه مار بزرگ تر از جثه كرم است.

186- واكنش ماهیچه در برابر اثر محرك چیست؟ 

 1) تحریك پذیری    2) انبساط       3) انقباض         4) ارتجاع

187- حركت در جانوران به منظور ….. و …… صورت می گیرد.

1) تولید مثل – فرار از خطر       2) فرار از خطر – تغذیه        

  3) تغذیه – تولید مثل            4) تغذیه – یافتن استراحتگاه

188- محدود بودن رشد بدنی بیش تر بندپایان ساكن خشكی ( به ویژه حشرات) حاصل وجود كدام است؟

1) ناقص بودن دستگاه گردش خون   2) وجود مراحل متعدد دگردیسی   

 3) ناقص بودن دستگاه تنفس   4) وجود اسكلت خارجی

189- كدام یك از استخوان های پا نقشی مشابه آرنج در دست دارد؟

1) نازك نی             2) كشكك            3) قوزك داخلی پا                4) قوزك خارجی پا

190- نسبت زمان استراحت قلب به فعالیت آن در 24 ساعت چقدر است؟

1) 2/1          2) 4/1                3) دو برابر            4) مساوی

 نوع مطلب : زیست شناسی1 

annaleecontois.blog.fc2.com
شنبه 23 اردیبهشت 1396 11:09 ق.ظ
Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;) I'm going to return once again since i have
bookmarked it. Money and freedom is the greatest way to
change, may you be rich and continue to guide other people.
شاپرک(زیست شناس سلولی90)
شنبه 13 اسفند 1390 06:34 ب.ظ
سلام
وبلاگ زیست شناسان سلولی90 خوارزمی هم فعالیتش رو شروع کرده.
خوشحال میشیم با هم در ارتباط باشیم و از دانش و تجربه هم بهره ببریم.
سبز باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket