تولزخبرنامه ی ایمیلی

javahermarket

"/> سایت زیست شناسی نوجه ده - مطالب ابر اصغر علی جانی

ساعات خوشی برای شما آرزو مندیم.

واکنش های اسید- باز

تاریخ:پنجشنبه 3 اسفند 1391-07:02 ب.ظواکنش های اسید باز

واکنش های اسید- باز
ما در زندگی روزانه خود می توانیم مثال های بارز زیادی را در مورد واکنش های اسید- باز بزنیم.Naclیا نمک غذا یکی از آنهاست.
اطلاعات بیشتر را در مورد واکنش های اسید- باز و مثال های مربوط به آن در این مقاله جست وجو کنید.
اسید و باز بخش خیلی مهمی از شیمی را تشکیل می دهند.
یک اسید ترکیبی است که وقتی در آب حل می شود یون
H بدهد در حالی که یک باز ترکیبی است که یون OHدر آب بدهد.
وقتی یک واکنش بین ترکیبات اسید- باز رخ می دهد محصولات نهایی همیشه خنثی هستند و مانند اسید وباز که روی هم تاثیر می گذارند وباعث خنثی شدن محصول می شوند.
بنابراین ما می توانیم بگویم که واکنش شیمیایی بین یک اسید وباز برای تولید محصولات خنثی " به عنوان واکنش اسید وبازشناخته شده است.
تعریف های عمومی زیادی از واکنش های اسید-باز موجود است.
در این مقاله چگونگی یک واکنش اسید- باز وبعضی ازمثال های مربوط به آن را توضیح خواهیم داد.
واکنش های ا سید – باز در شیمی آلی
قبل از پرش در مبحث واکنش های اسید –بازماباید بدانیم که دقیقا یک اسید ویا یک باز چیست!بنابراین اجازه بدهیدکه معادله وطبیعت یک اسید ویا یک باز را وقتی که در آب مخلوط می شوند بینیم.
اسید
اسید-وقتی در آب حل می شود تفکیک شده ویون های
Hآزاد می کند.اسیدیته می تواند به کمک PHترکیب اندازه گیری شود.اگر PH کمتر از 7باشد گفته می شود که ترکیب اسیدی است واگر PHخیلی کمتر از7باشد ترکیب" خیلی اسیدی" در نظر گرفته می شود.
معادله زیر به شما کمک خواهد کرد که تفکیک یک اسید را درمحلول آب بهتربفهمید.

HCl(g)+H2O ----H(aq)+Cl(aq)

باز
باز-وقتی در آب حل می شود تفکیک خواهد شد ویون های
OHآزاد خواهد کرد.مانند اسید- قدرت بازی نیز می تواند با PHمربوط به آن اندازه گیری شود.
ترکیباتی با
PHبالای7باز شناخته می شوند.معادله زیر به شما کمک خواهد کرد که بفهمیدچطور

یک باز درمحلول آبی حل خواهد شد.

NaOH(s)+H2O----Na(aq)+OH(aq)

واکنش های اسید و باز
با دادن معادله های اسید –باز در بالامی توانیم تفکیک آن ها را در آب بفهمیم.حالا اجازه بدهیدبا واکنش های اسید- بازیاخنثی شدن به پیش حرکت کنیم.مثالی از HClوNaOH بزنیم.

HCl(aq)+NaOH(aq)----NaCl(aq)+H2O(l)

شما در زیر می توانید بفهمید که این واکنش طی دو مرحله است.

HCl(aq)+NaOH(aq)----H(aq)+Cl(aq)+Na(aq)+OH(aq)---NaCl(aq)+H2O(l)

واکنش های بالا نشان می دهد که تفکیک HClوNaOHچگونه انجام می پذیرد.محصول نهایی مولکول های H2OونمکNaClمی باشد.
بنابراین ماهم‌چنین می توانیم بگوییم که محصول نهایی یک واکنش اسید- باز یک نمک است.نمک ها که به وسیله واکنش های اسید-بازتولید می شوند خنثی هستندووقتی در آب حل می شوند مانند یک الکترولیت رفتار می کنندوهادی الکتریسیته هستند.واکنش های اسید- باز به قدرت اسید وباز بستگی دارد.
این بدین معنی است که اگر واکنش بین یک اسید قوی ویک باز ضعیف باشد پس نتیجه اش از واکنش بین یک اسید قوی ویک باز قوی ویا یک اسید ضعیف ویک
باز ضعیف خیلی متفاوت است.
مثال هایی از واکنش های اسید-باز
حالا شما باید درمورد مفهوم واکنش های اسید- بازآگاه باشید.در زیر مثال هایی از واکنش هایی اسید-باز موجود است.واکنش ها بین مولکول های اسید وباز می باشد ومحصول نهایی یک نمک است.
#مثال 1

HBr(acid)+KOH(base)----KBr(salt)+H2O

#مثال 2

HCl(acid)+NaHCO3(base)----NaCl(salt)+H2CO3

#مثال3

HC2H3O2(acid)+NaOH(base)----NaC2H3O2(salt)+H2O

#مثال4

AgNO3(base)+NOCl(acid)----AgCl(salt)+N2O4

مانند هر واکنش دیگرواکنش های تعادلی اسید- بازاز اهمیت بسیاری برخورداند .هر بار که شما

یک اسید وباز را ترکیب می کنید شما باید همیشه آن را با یک نمک به پایان برسانید وسپس برا ی

 تعادلش تلاش کنیدوبقیه محصولات جانبی را پیدا کنید.واکنش های اسید- بازقسمت مهمی از زندگی روزانه ما هستند ,رشد درخت ها ,عملکرد بدن انسان وواکنش های مشابه بسیاری نمونه هایی از این نوع واکنش ها هستند.این ها فقط نکات ابتدایی درباره ی واکنش ها بوداما وقتی شما به پیش می رویدممکن است به واکنش های اسید –بازمشکلی برای حل کردن برخورد کنید.

 منبع : مجله شیمی دان
کل نکات زیست شناسی سوم تجربی

تاریخ:جمعه 20 بهمن 1391-12:23 ب.ظ

دانلود کل نکات زیست شناسی سوم تجربی کاری از استاد جزایری

اختصاصی کنکور سرا

 

kol nokat zist sevom -  [www.konkursara.ir]

 

دانلود کتاب کل نکات زیست شناسی رو که استاد جزایری نوشتن .

دانلود در ادامه مطلب...

دانلود + توضیحات
دانلود جزوات زیست شناسی از سایت کنکورسرا

تاریخ:چهارشنبه 20 دی 1391-09:45 ب.ظ

سلام عزیزان سایت کنکورسرا دوباره شروع به کار کرد.برای دانلود جزوات کنکوری کلیک کنید.


Admin Logo
themebox Logo

Powered by WebGozar

asgharalijani
Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This http://up.prozhe98.ir/up/prozhe98/Pictures/banner/spmb/240.gif

javahermarket

javahermarket

javahermarket

ایجاد خبرنامه ایمیلی

وب هکس

وب هکس

98love

پخش زنده حرم

javahermarket